Kan man ha olja i mikrovågsugnen?

Oavsett om du tillagar grönsaker eller värmer upp måltider kan en gnutta olja göra maten smakfull och saftig. Eftersom mikrovågsugnar fokuserar sin energi på vattenmolekyler uppstår frågor om huruvida man kan mikrovågsugna olja eller inte.

Matoljor har olika grad av värmetillgång innan de når rökpunkten eller antänds. Olja har ingen kokpunkt som vatten, som är 100 ℃, och börjar då röka och fatta eld.

Kan man lägga olja i mikrovågsugnen? Ja, det går att mikrovågsugna olja under en mycket kort tid. Olja innehåller inget vatten, därför värms inte själva oljan, utan snarare behållaren som innehåller vätskan.

Att värma upp olja säkert i mikrovågsugnen beror faktiskt på oljetypen eftersom alla matoljor har olika flampunkt.

Olivolja har till exempel inte samma polaritet som andra typer av oljor och förblir därför flytande vid rumstemperatur. Du kan värma olivolja i mikrovågsugn, men vätskan värms inte direkt.

Tvärtom förblir kokosolja fast vid en temperatur som är något högre än rumstemperaturen, vilket gör att dess konsistens är hård i stället för flytande vid rumstemperatur. Mikrovågsugn av kokosolja är ett lämpligt sätt att smälta fast kokosolja för att användas i bakning, men det är behållaren som värms upp och inte själva oljan.

Det viktigaste är att mikrovågor kan användas för att värma oljor, men i små mängder. Om du är orolig för mikrovågsugn av olja kan du nedan få svar på ofta ställda frågor, bland annat om hur man kan förhindra oljeexplosioner, tips om mikrovågsugn och hur man bäst mikrovågar olja.

Är det säkert att mikrovågsugna olja?

Ja, det är säkert att mikrovågsugna olja, men vissa försiktighetsåtgärder måste följas. Behållaren måste vara mikrovågsugnssäker och helt torr, varje droppe vatten kan orsaka en potentiell explosion.

I allmänhet är oljans flampunkt relativt sett högre än vattnets kokpunkt. Därför kan den värmas upp vid högre temperaturer utan att explodera.

För vissa oljor bör du lägga en liten mängd för säker mikrovågsugn. Var försiktig så att du inte överhettar eftersom risken för att det ska börja brinna eller att behållaren exploderar är mycket stor.

Det kan vara farligt att värma olja i mikrovågsugnen för länge eftersom det saknas vattenmolekyler i vätskan. Detta innebär att all energi från mikrovågsugnen riktas till den behållare som innehåller vätskan, vilket kan innebära många säkerhetsutmaningar och potentiella faror.

I slutändan är olja en dålig absorberare av mikrovågsstrålning eftersom den inte innehåller några vattenmolekyler som vågorna använder för att skapa friktion som leder till uppvärmning.

Exploderar olja i mikrovågsugnen?

Det kan vara säkert att mikrovågsugna små mängder olja, men du bör inte fortsätta att värma upp den vid höga temperaturer. Kom ihåg att oljan inte värms upp och att energin istället överförs till behållaren, som kan explodera på grund av temperaturskillnaden, vilket är mycket farligt.

För att undvika explosionsrisk, använd en liten mängd olja och undvik att överhettas för länge. Även om du kan mikrovågsugna olja på ett säkert sätt, ökar uppvärmningen av stora mängder olja på en gång risken för explosion eller brand på grund av långvarig belastning på behållaren.

Kan du värma upp oljan i mikrovågsugnen?

Ja, du kan värma olja i mikrovågsugnen. Olja är dock en dålig absorberare av mikrovågsstrålning, vilket innebär att värmen i slutändan överförs till behållaren som en ledare som direkt värmer upp oljan.

Mikrovågor värmer upp saker genom att skicka elektromagnetisk strålning via vattenmolekyler, vilket får partiklarna att vibrera och sprida värmeenergin vidare.

Tyvärr har oljan ingen vattenmolekyl i sin strukturella sammansättning. Därför överförs värmen från skålen till oljan för att värmas upp.

Det är bara maträtten som värms upp, men värmen övergår successivt till oljan. Därför förblir oljan vanligtvis kall även efter uppvärmning i mikrovågsugn.

Uppvärmningen bör inte överdrivas. Om uppvärmningen pågår under lång tid utsätts rätten för en betydande påfrestning och den kan spricka eller explodera på grund av termodynamiken mellan den varma behållaren och den kalla oljan.

Tips för att mikra olja

Olika typer av olja kräver olika försiktighetsåtgärder under mikrovågsugnsprocessen. Nedan följer några åtgärder som måste följas vid mikrovågsugning av olja:

 • Håll dig till att mikrovågsugna små mängder olja åt gången.
 • Använd en mikrovågsugnssäker behållare som tål hög värme.
 • Glas och keramik är bättre för mikrovågsugn av olja än plast. På grund av den höga värmen kan plasten smälta in i oljan och orsaka kontaminering av skadliga kemikalier.
 • Mikrovågsugnen värmer behållaren, inte oljan, och därför kan maträtten bli extremt varm när du hanterar den.
 • Se till att skålen är helt torr när du mikrovågsugnar olja. Om en vattendroppe överhettas under oljeskiktet kan det orsaka en farlig explosion.
 • Använd uppvärmningsintervaller på 10 sekunder och rör om i oljan efter varje uppvärmningsintervall. På så sätt sprids värmen från behållaren i hela oljan för att gradvis värma upp den.
 • Låt oljan stå några minuter i mikrovågsugnen för att förhindra att den exploderar och överföra värmen till hela oljan.

Bästa sättet att mikrovågsugna olja

När du tänker på att mikrovågsugna olja är det bästa sättet att ta en liten mängd och lägga den i en skål som kan mikrovågsugas. Ställ in korta varaktigheter på cirka 10 sekunder och rör om efter varje tidsperiod.

Låt oljan stå några minuter i mikrovågsugnen och var försiktig när du tar bort skålen eftersom den kan vara extremt varm.

Alla oljor reagerar inte på samma sätt, här är det bästa sättet att mikrovågsugna alla typer av oljor:

 • Kokosolja: Värm kokosoljan i en mikrovågsugnssäker behållare i 10 sekunder i taget och rör om däremellan. När den har smält, låt den svalna synligt och använd den i dina matlagnings- och bakrecept.
 • Eterisk olja: Eteriska oljor är ett bra verktyg för att avlägsna rester och lukt när du rengör mikrovågsugnen. Ta en liten mängd eterisk olja och strö några droppar på ett mikrovågsugnssäkert fat. Ställ in den på låg effekt i 30 sekunder. När den eteriska oljan har värmts upp använder du en handduk för att torka mikrovågsugnens insida utåt.
 • Sesamolja:Sesamolja har en hög rökpunkt på cirka 450 grader Fahrenheit, vilket är den högsta i jämförelse med många andra matoljor. Även om sesamolja bekvämt kan värmas upp mycket högt kan maträtten du mikrovågsugnar den i inte göra det, så var försiktig.
 • Vegetabilisk olja: Om du vill värma vegetabilisk olja i mikrovågsugn, ställ in effekten på hög och se till att den inte innehåller vatten. Använd en mikrovågsugnssäker behållare med 10 sekunders intervaller och rör ofta om så att den värms upp jämnt.
 • Olivolja: Med tanke på den låga rökpunkten för alla matoljor är det mycket ovanligt att mikrovågsugna olivolja. Du kanske smaksätter oljan eller använder den till popcorn i mikrovågsugn, men att värma en liten mängd under en kort tid borde vara okej.

Olja i mikrovågsugn: Slutsats

Det är ganska säkert och enkelt att mikrovågsugna olja så länge du värmer små mängder under mycket kort tid. Själva oljan absorberar inte mikrovågorna, utan istället värms maträtten upp och fungerar som en ledare för att värma oljan.

Tänk på att oljan kan bli varm utan att ånga avdunstar, så det är svårt att avgöra temperaturen visuellt. Dessutom kommer behållaren att bli extremt varm eftersom den absorberar all värme från apparaten.

Med rätt effektinställning och timing exploderar oljan inte i mikrovågsugnen. Undvik att överföra upphettad olja i en kall behållare, vilket kan vara farligt, och överhetta inte olja eftersom detta kan leda till brandrisk.

När du mikrovågsugnar olja bör du börja med små mängder i en mikrovågsugnssäker behållare och begränsa uppvärmningstiden till mindre än 15 sekunder åt gången. Använd timern för att undvika överhettning och rör om efter varje intervall för att fördela värmen i behållaren så att oljan värms upp.

Låt den stå i mikrovågsugnen i några minuter för att sprida värmen från rätten innan du använder den.

Oavsett om du värmer kokosolja för bakning eller eterisk olja för rengöring, se till att röra om ofta för att jämna ut temperaturen och få bästa möjliga resultat. Det kan vara säkert att mikrovågsugna olja, men håll tiden till ett minimum och värm inte för mycket på en gång.

Lämna en kommentar