Hur portabello växer och odlas.

Vad är Portabello egentligen? Portabello är namnet som sätts på brun trädgårdschampinjon som fått växa till sig. Detta förklarar varför portabello har en smak som är väldigt lik vanlig champinjon. Merparten av den portabello som säljs är odlad och den här artikeln går igenom hur odlingsprocessen går till.

Det finns alltså ingen egentlig skillnad mellan portabello och champinjon, den enda skillnade är att portabello är lite äldre och därför större.

Hur portabellosvampar växer.

Framställning av odlingssubstratet (vecka 1 – 4)
För att producera svamp behövs ett odlingssubstrat. Svampar har inget klorofyll så de måste få all sin näring från det organiska materialet i odlingsmediet. Kompost tillverkas av halm, torkat fjäderfäströ, rapsmjöl, gips och vatten. Ingredienserna blandas ihop och placeras i ”tunnlar” där luft tvingas genom materialet. Temperaturer och syrenivåer styrs noga tills komposten är klar för pastörisering. Användningen av tunnlar för att framställa kompost är en ny teknik som används i USA.

Kompostförberedelse och pastörisering är en process på fyra veckor och följs av att svamp introduceras i komposten.

Introduktion av svamp (vecka 5 – 6)
Substratet introduceras spannmål som har koloniserats med en svampkultur. Den sprids sedan i komposten. Under de följande två veckorna börjar den trådliknande svampdelen, som kallas mycelium, växa genom komposten under noggrant kontrollerade förhållanden med avseende på temperatur, luftfuktighet och koldioxid.

När mycelet har koloniserat komposten helt och hållet läggs ett lager jord på ytan av komposten i varje odlingsbricka. Detta lager är en fuktrik odlingsjord som består av torvmossa, sockerbetskalk och vatten och utgör en vattenreservoar för de växande svamparna.

Bildandet av svamp (vecka 7-9)
På en kommersiell svampodling måste svamparna fås att växa för att ge en hög avkastning och hög kvalitet. Detta sker genom att justera syre-, koldioxid-, fukt- och temperaturnivåerna i odlingsrummet. Efter ungefär åtta dagar syns små ”nålhuvuden” på ytan av jordlagret och på dag tolv är svampen tillräckligt mogen för att plockas. Svamparna fördubblas nästan i storlek varje dygn.

Plockning och förpackning (vecka 10 – 12)
Plockning av svamp sker för hand varje dag året runt. Den bästa kvaliteten uppnås av utbildade plockare som väljer ut svamparna, skär av rotstrukturen från stjälken och lägger dem direkt i transportlådorna. Denna direktplockningsteknik används för att minimera överhanteringen av svampen. Varje rum kommer att producera tre omgångar av svamp under en treveckorsperiod innan rummet tas bort från produktionscykeln.

Lämna en kommentar