Så görs koffeinfritt kaffe

Kaffebönor (som egentligen inte är bönor) innehåller naturligt koffein. Även om många människor vill ha en koffeinskjuts när de tar en kopp kaffe, kan bönorna bearbetas så att det mesta av den stimulerande substansen avlägsnas, vilket ger en dryck som kan avnjutas på kvällen utan att man behöver sova dåligt. Det finns flera olika metoder som används för att frigöra bönorna från sitt koffein, och alla görs medan bönorna fortfarande är gröna. Avkoffeinering förknippas ofta med mindre smakfullt kaffe eftersom det är lite knepigt att bara avlägsna koffeinet och inte någon av de många smakkemikalierna, och avkoffeinerade bönor är svåra att rosta på ett bra sätt.

rykande kaffekopp bredvid kaffebönor

De vanligaste metoderna för att göra koffeinfritt kaffe använder kemiska lösningsmedel, vanligen etylacetat eller metylenklorid. I den ”direkta metoden” ångas kaffebönorna och sköljs sedan upprepade gånger med det kemiska lösningsmedel för att skölja bort koffeinet. Vid den indirekta metoden rör det kemiska medlet aldrig bönorna utan behandlar det koffeinhaltiga vattnet som bönorna har blötts i i timmar. Efter att koffeinet avlägsnats från vattnet med lösningsmedlet, återinförs det bönsmakande vattnet till bönorna, vilket gör att många av oljorna och aromerna kan absorberas på nytt. I båda processerna sköljs eller förångas lösningsmedlen ur de gröna bönorna och förångas ytterligare vid rostning, vilket innebär att endast små mängder (som anses vara säkra för konsumtion) någonsin finns i de koffeinfria bönor du köper.

nyskördade kaffebönor
Koffein extraheras ur bönorna innan de rostas.

En annan metod, som kallas ”Swiss Water” Processen, bygger enbart på filtrering blötläggning och kolfilter. Kaffebönorna doppas först i varmt vatten för att extrahera koffeinet och smakkomponenterna. De ursprungliga bönorna kastas sedan, och det resulterande smakrika vattnet (kallat ”grönt kaffeextrakt”) passerar genom ett kolfilter som är dimensionerat för att fånga upp endast de stora koffeinmolekylerna. Det koffeinfria gröna kaffeextraktet används sedan för att tvätta och filtrera nästa omgång bönor. På så sätt filtreras koffeinet från bönorna utan användning av kemiska medel och utan att bönorna förlorar många av sina smakrika komponenter. Detta är den främsta metoden som används för att avkoffeinera ekologiska kaffebönor.

Den superkritiska koldioxidmetoden använder koldioxid (CO2) under höga temperaturer och högt tryck. Denna superkritiska koldioxiden når in i kaffebönornas sprickor som en gas men löser upp koffeinet som en vätska. Efter att bönorna har blötlagts i vatten (en process som utvidgar cellstrukturerna och gör det lättare att utvinna koffeinmolekylerna) utsätts de för superkritisk koldioxid i flera timmar. Den koffeinhaltiga CO2:n blir flytande och avdunstar, och bönorna blir koffeinfria. Eftersom denna metod lämnar kolhydraterna och proteinerna i bönorna intakta så förändras smaken mindre än andra metoder.

Hur mycket koffein finns det i koffeinfritt kaffe?


I koffeinfritt kaffe avlägsnas minst 97 % av koffeinet i kaffebönorna. En vanlig kopp koffeinfritt kaffe innehåller cirka 2 mg koffein, medan en kopp vanligt kaffe som innehåller cirka 95 mg koffein.

Är koffeinfritt kaffe onyttigt?

Liksom allt kaffe är koffeinfritt kaffe säkert att dricka och kan ingå i en hälsosam kost.

Om du undrar om själva koffeineringsprocessen är säker är svaret ja. Alla fyra metoderna är säkra, och när koffeinet väl har avlägsnats (nåja, åtminstone 97 % av det) tvättas, ångas och rostas bönorna vid temperaturer som gör att vätskorna som används vid koffeinextraktionen avdunstar. Endast små spårmängder kvarstår.

Det finns en sträng standard för att säkerställa att alla små spår av lösningsmedel som används för att avkoffeinera kaffe är säkra. Efter koffeinextraktionen får kaffe inte innehålla mer än 10 miljondelar av till exempel metylenklorid, det vill säga en tusendels procent.

Hur mycket koffein är för mycket?


Reglerings- och hälsomyndigheter runt om i världen har kommit fram till att ett måttligt koffeinintag kan ingå i en hälsosam kost för de flesta vuxna, i allmänhet upp till 400 mg per dag, eller cirka 4-5 koppar kaffe. Riktlinjerna kan variera för personer med vissa medicinska tillstånd.

När du funderar över koffeinintaget bör du tänka på att koffein inte bara finns i kaffe utan även i andra livsmedel och drycker, så tänk på alla potentiella källor. Alla kroppar är olika, så alla bör kolla upp hälsorekommendationer från myndigheter, lyssna på hur kroppen reagerar på koffein och rådfråga din läkare om du har några frågor.

Blaskelius.se använder sig ibland av affiliatelänkar, dessa påverkar inte hur vi rankar olika produkter.

Lämna en kommentar